Tin hoạt động Công an tỉnh
Đăng ngày: 18/04/2022 - Lượt xem: 1594
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG THAM MƯU CÔNG AN NHÂN DÂN (18/4/1946 - 18/4/2022)

Cách mạng tháng Tám thành công, cũng là ngày ra đời của lực lượng Công an nhân dân; theo đó, các bộ phận cán bộ làm nhiệm vụ văn phòng, tham mưu giúp việc trực tiếp cho lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp đã hình thành.

Ngày 21/02/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23/SL hợp nhất các tổ chức đầu tiên của Công an thành Việt Nam Công an vụ. Đến ngày 18/4/1946, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Nghị định số 121-NV/NĐ quy định về tổ chức bộ máy Việt Nam Công an vụ. Theo đó, tổ chức, công tác Văn phòng được hình thành một cách có hệ thống từ Trung ương đến địa phương và trở thành lực lượng tham mưu phục vụ đắc lực cho lãnh đạo ngành Công an trong các thời kỳ cách mạng. Đây là bước ngoặt đánh dấu sự ra đời của Cơ quan tham mưu và lực lượng Tham mưu Công an nhân dân. Nhằm tăng cường công tác tham mưu trong tình hình mới, Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 14 ngày 08/12/1998, trong đó quyết định lấy ngày 18/4 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng tham mưu Công an nhân dân Việt Nam. Cùng với lực lượng tham mưu Công an nhân dân, lực lượng tham mưu Công an tỉnh Hưng Yên đã có quá trình 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đầy khó khăn, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang.

Dù ở mỗi giai đoạn cách mạng, mỗi thời kỳ phát triển của lịch sử, với những tên gọi khác nhau: Văn phòng, Phòng nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng tổng hợp, Phòng tham mưu tổng hợp, Văn phòng và nay là Phòng Tham mưu Công an tỉnh (Quyết định số 3880, ngày 16/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an) - đơn vị tham mưu chuyên trách và ở các đơn vị, Công an huyện, thành phố đều có bộ phận tham mưu giúp việc. Ngay từ những ngày đầu thành lập, mặc dù quân số ít, trình độ mọi mặt hạn chế, nhưng những cán bộ Văn phòng Ty Công an Hưng Yên lúc đó (nay là Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Hưng Yên) đã có nhiều cố gắng phục vụ lãnh đạo, tham mưu cho Đảng, chính quyền non trẻ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách “ngàn cân treo sợi tóc” đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá cách mạng và các tổ chức, đảng phái chính trị phản động.Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; sự phối hợp hiệu quả, thiết thực của các đơn vị, địa phương, lực lượng Tham mưu Công an Hưng Yên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu từng bước được hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng nặng nề của lực lượng Công an nhân dân. Đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu của Công an tỉnh Hưng Yên luôn thấm nhuần sâu sắc 6 Điều Bác Hồ dạy, sống và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng và dân tộc, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tận tụy, sáng tạo, thực sự là lực lượng tin cậy, trợ giúp đắc lực cho Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, cơ quan tham mưu Công an tỉnh Hưng Yên luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, ý thức tổ chức kỷ luật, cần cù sáng tạo, tập trung nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, đề xuất kịp thời nhiều chủ trương, biện pháp đối sách đấu tranh có hiệu quả làm thất bại các hoạt động tình báo, gián điệp và các tổ chức đảng phái phản động; tham mưu tổ chức phát động và đẩy mạnh các phong trào “Phòng không sơ tán”, “Bảo vệ trị an”, “Bảo mật phòng gian”; phong trào “3 không”; chuẩn bị các kế hoạch bảo vệ an toàn các chiến dịch vận chuyển vũ khí, đạn dược, thuốc men, lương thực, thực phẩm, tuyển quân chi viện cho chiến trường... góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.

Sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975), lực lượng tham mưu Công an tỉnh Hưng Yên đã chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác nắm tình hình, đấu tranh chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch; tích cực cải tạo các đối tượng cần cải tạo; tổ chức các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, tính mạng và tài sản của nhân dân; bài trừ các tệ nạn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới, mở cửa hội nhập, tình hình quốc tế, khu vực và trong nước có những chuyển biến nhanh chóng và phức tạp, đặt ra cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân nhiều vấn đề mới, vừa cơ bản vừa cấp bách, nhiều vấn chưa có tiền lệ và chưa lượng đoán được. Lực lượng tham mưu Công an tỉnh Hưng Yên đã quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng, tiến hành đổi mới toàn diện cả về tư duy, phương pháp công tác và tổ chức lực lượng. Luôn năng động, sáng tạo, tìm tòi cái mới, tự vận động, chuyển đổi nếp nghĩ, cách làm. Công tác tham mưu đã thực hiện nhiều biện pháp nâng cao việc tổ chức công tác thông tin, thu thập tài liệu tổ hợp, nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, đề xuất nhiều giải pháp công tác sát, đúng và hiệu quả.

Đã thường xuyên theo dõi sát tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất tổ chức lại công tác nắm tình hình, tăng cường lực lượng cho cơ sở, xây dựng mạng lưới thông tin; hướng dẫn xử lý thông tin từ cơ sở, đồng thời chủ động, thường xuyên nắm chắc diễn biến tình hình, tổng hợp, phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân, bản chất của vấn đề, phục vụ lãnh đạo Công an tỉnh tham mưu, đề xuất với thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Bộ Công an những chủ trương, biện pháp giải quyết ổn định an ninh, trật tự; đồng thời, tham mưu lãnh đạo tổng kết, rút kinh nghiệm. Đã chủ động phục vụ lãnh đạo Công an các cấp trong tỉnh tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, biện pháp để bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Liên tục mở các đợt phát động quần chúng tấn công, trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, tạo chuyển biến đồng bộ, mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, nhân dân, các cấp, các ngành, xã, phường trong công tác phòng ngừa, đấu tranh góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội.

Ngoài ra, lực lượng tham mưu còn tích cực, chủ động tham mưu lãnh đạo Công an các cấp giải trình, trả lời nhiều vấn đề cử tri, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp chất vấn, kiến nghị; tích cực tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật; phục vụ lãnh đạo Công an các cấp trong phối hợp với các ngành, đoàn thể ra nhiều nghị quyết liên tịch, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự ở địa phương.

Trong công tác nghiên cứu tổng hợp, biên tập, đã chủ động phối hợp các mặt nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu tổng hợp, nghiên cứu khoa học với tổng kết kinh nghiệm thực tiễn. Chất lượng văn bản ngày một nâng cao, hàm lượng khoa học, trí tuệ trong nghiên cứu soạn thảo văn bản, nhất là nghiên cứu chuyên đề, nghiên cứu khoa học, biên soạn lịch sử không ngừng được nâng lên. Phát hiện kịp thời các vướng mắc, sơ hở và những vấn đề cấp bách đặt ra trong thực tế công tác và chiến đấu. Từ đó, đề xuất chủ trương biện pháp phục vụ lãnh đạo Công an các cấp chỉ đạo kịp thời, chính xác và hiệu quả.

Mặt khác, để phát huy được sự sáng tạo và trí tuệ của tuổi trẻ, đã chủ động tham mưu xây dựng các phần mềm như: “Phần mềm gửi nhận văn bản”, “Phần mềm quản lý phương tiện”, “Phần mềm quản lý công việc”, “Phần mềm văn thư”, “Phần mềm phân loại vụ việc”... Qua đó, đẩy mạnh việc ứng dụng Công nghệ thông tinvào thực tiễn công tác chuyên môn, góp phần thay đổi căn bản hiệu quả công việc, cải cách hành chính, tiết kiệm được kinh phí.

Ngoài thực hiện tốt chức năng tham mưu, lực lượng tham mưu đã duy trì công tác trực ban, tiếp nhận xử lý thông tin; triển khai thành lập Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh, nâng cao chất lượng công tác trực ban, trực chiến, tiếp nhận, xử lý thông tin; mở rộng các nguồn thu tin, thường xuyên thông báo âm mưu, phướng thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, giúp cho việc bố trí kế hoạch phòng ngừa đấu tranh có kết quả; tổ chức quản lý và sử dụng hiệu quả mạng thông tin, cơ yếu bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt 24/24 giờ trong ngày, phục vụ đắc lực, kịp thời, sự chỉ huy, chỉ đạo của lãnh đạo Công an các cấp trong tỉnh.

Trên trận tuyến thầm lặng, bất kể thời chiến hay thời bình, đội ngũ cán bộ tham mưu Công an đã đoàn kết phấn đấu, vượt qua mọi thử thách, khó khăn, nhiều đồng chí đã nêu tấm gương sáng về tinh thần tận tụy, đức hy sinh; trong chiến tranh giải phóng dân tộc, nhiều đồng chí đã hy sinh anh dũng để hoàn thành nhiệm vụ; trong hòa bình, cán bộ tham mưu đã cố gắng vượt lên những khó khăn của cuộc sống đời thường để cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Ghi nhận những công lao, thành tích của lực lượng Tham mưu Công an Hưng Yên trong 76 năm qua, Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đã biểu dương, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân, tiêu biểu và hàng trăm lượt lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ được các cấp khen thưởng về thành tích trong công tác tham mưu.

Phát huy truyền thống vẻ vang 76 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng tham mưu Công an tỉnh Hưng Yên quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao bằng việc áp dụng kinh nghiệm “Sớm - Sắc - Chắc - Sâu” trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xứng đáng với vai trò là Trung tâm của lãnh đạo để quản lý điều hành, là bộ não chỉ huy, là đầu mối thông tin của lãnh đạo Công an các cấp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới./.

Đội Pháp chế và quản lý khoa học - Phòng Tham mưu

Tin liên quan