Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Công an thực hiện và không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích 13/07/2022

Ngày 01/7/2022, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành 2 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an thực hiện và không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI), gồm:

Triển khai cấp hộ chiếu trực tuyến và hộ chiếu mẫu mới 07/06/2022

Từ ngày 01/6/2022, Công an tỉnh chính thức triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Bộ Công an ban hành quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan 03/06/2022

Ngày 29/6/2021, Bộ Công an ban hành Thông tư số 73/2021/TT-BCA về quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an 23/05/2022

Ngày 10/5/2022, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 3191/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Quyết định số 2816/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an 06/05/2022

Quyết định số 2816/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an 12/10/2020

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an 09/12/2020

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. 22/03/2021

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Bộ Công an công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh 14/07/2021

Ngày 29/6/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Quyết định số 5375/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Bộ Công an công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy 14/07/2021

Bộ Công an công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Bộ Công an công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân và lĩnh vực cấp, quản lý Chứng minh nhân dân 27/08/2021

Ngày 19/7/2021 Bộ Công an có Quyết định số 5947/QĐ-BCA-C06 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân và lĩnh vực cấp, quản lý Chứng minh nhân dân thuộc thẩm […]

Bộ Công an công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh 14/07/2021

Bộ Công an công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh

Bộ Công an công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chính sách 01/09/2021

Ngày 24/8/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 6786/QĐ-BCA-V03 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Bộ Công an công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an 01/11/2021

Ngày 24/9/2021, Bộ Công an ban hành Quyết định số 7643/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của […]

Quyết định về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 05/04/2022

Giám đốc Công an tỉnh ký Quyết định về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.