Thông tin chỉ đạo, điều hành
Đăng ngày: 12/08/2022 - Lượt xem: 181
Công an tỉnh chuẩn bị tốt cho đợt đặc xá năm 2022

Ngày 01/7/2022, Chủ tịch Nước ban hành Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN về đặc xá năm 2022. Đây là một chủ trương lớn, thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người phạm tội bị kết án phạt tù nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/2022). Trên tinh thần đó, những ngày qua, Công an tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị cho đợt đặc xá năm nay.

Ngay sau khi nhận được Quyết định về đặc xá năm 2022 của Chủ tịch Nước, Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương, Kế hoạch của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022. Trong đó, yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện, thành phố, thị xã tập trung làm tốt các nhiệm vụ, đảm bảo “Đặc xá năm 2022 phải được tiến hành đúng pháp luật, đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và chặt chẽ, đúng đối tượng, điều kiện quy định, không để sai sót và tiêu cực xảy ra. Công tác đặc xá phải đảm bảo yêu cầu về đối nội, đối ngoại, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030”, tạo điều kiện thuận lợi cho người đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, sớm ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm”. Công tác tuyên truyền được đặc biệt chú trọng, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng công tác Đảng và công tác chính trị chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền rộng rãi để người dân hiểu được ý nghĩa nhân văn, nhân đạo của công tác đặc xá, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người chấp hành án phạt tù nỗ lực hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng; tuyên truyền về công tác chuẩn bị và Lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2022...

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Cơ quan Thi hành án hình sự đã phối hợp với phòng Tham mưu giúp Giám đốc Công an tỉnh Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương về triển khai công tác đặc xá năm 2022 và thực hiện có hiệu quả Nghị định 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, trong đó có người được đặc xá; Tham gia tập huấn triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022 do Bộ Công an tổ chức; Ban hành Quyết định về việc thành lập Tiểu ban chỉ đạo về đặc xá năm 2022 của Công an tỉnh gồm 15 thành viên có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn Trại tạm giam, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện triển khai công tác đặc xá theo Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022, Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, Kế hoạch của Bộ Công an và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về đặc xá của Bộ Công an. Tiểu ban đã họp, xem xét, thẩm định danh sách các phạm nhân được Trại tạm giam Công an tỉnh và Công an cấp huyện xét đề nghị đặc xá; Báo cáo Tổ thẩm định liên ngành tiến hành kiểm tra, thẩm định, đối chiếu hồ sơ, danh sách các phạm nhân đủ điều kiện. Ngày 18/7/2022, Tổ thẩm định liên ngành đã kiểm tra hồ sơ, danh sách phạm nhân do Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh đề nghị xét đặc xá năm 2022, kết quả có 7 phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá. Đây là những phạm nhân có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và đủ điều kiện chấp hành án phạt tù, chấp hành xong các hình phạt bổ sung cũng như các điều kiện khác theo quy định.

Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác đặc xá năm 2022

Để công tác đặc xá thực hiện đúng tinh thần nhân văn, nhân đạo và sự nhất quán trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với những người phạm tội thực sự ăn năn hối cải, không phân biệt quốc tịch, dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội... Trại Tạm giam Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố, thị xã đã quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ nắm chắc các nội dung về công tác đặc xá năm 2022, triển khai thực hiện Luật Đặc xá đảm bảo chính xác, khách quan, toàn diện, công khai và minh bạch. Đồng thời phổ biến những quy định về công tác đặc xá năm 2022 đến toàn thể phạm nhân, tiến hành niêm yết công khai Quyết định về đặc xá năm 2022 của Chủ tịch Nước và danh sách các phạm nhân được đề nghị đặc xá tại các khu vực giam giữ, lao động của phạm nhân. Công tác xét đề nghị đặc xá đảm bảo đúng quy trình, theo đúng quy định của Luật Đặc xá và hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá; không để lọt những người không đủ điều kiện vào danh sách đề nghị đặc xá và không để sót những người có đủ điều kiện nhưng không được đề nghị đặc xá. Để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho phạm nhân được đặc xá trở về tái hòa nhập cộng đồng, Trại Tạm giam tiến hành tổ chức các lớp học tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân được đề nghị xét đặc xá. Yêu cầu phạm nhân cam kết sau khi được đặc xá sẽ trở về nơi cư trú, thực hiện nghiêm các quy định của địa phương. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục để họ nhận thức đúng đắn về chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước; trang bị cho các phạm nhân những kiến thức, kỹ năng sống cơ bản để khi được đặc xá trở về cộng đồng, xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, không tái phạm tội, phấn đấu trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội. Đối với những phạm nhân chưa đủ tiêu chuẩn được đề nghị đặc xá lần này, qua công tác giáo dục giúp họ hiểu hơn về chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta, từ đó yên tâm cải tạo, cố gắng phấn đấu lao động, học tập, chấp hành tốt nội quy nơi giam giữ để sớm được đặc xá trở về với gia đình và hòa nhập cùng xã hội.

Làm tốt công tác đặc xá có ý nghĩa góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, thể hiện bản chất nhân văn của chế độ Nhà nước xã hội chủ nghĩa đối với những người đang chấp hành án phạt tù biết ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động, chấp hành tốt các quy định, nội quy nơi giam giữ để sớm trở về với gia đình và xã hội, làm lại cuộc đời.

Phương Huyền – Công an tỉnh

Tin liên quan