Lịch sử truyền thống
Đăng ngày: 20/10/2021 - Lượt xem: 53280
CÔNG AN TỈNH HƯNG YÊN

75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

75 năm đồng hành trên suốt chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc,  dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên nói riêng đã và đang lập nên những chiến công xuất sắc, đánh dấu những mốc son chói lọi trong trang sử hào hùng của dân tộc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, từng bước xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Tháng 9 năm 1945, cùng với sự ra đời và góp phần vào chiến công chung của lực lượng Công an cả nước, Ty Liêm phóng Hưng Yên được thành lập,à nhanh chóng đi vào hoạt động trong cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, chống thù trong, giặc ngoài, chuẩn bị kháng chiến. Tháng 4 năm 1946, Ty Công an Hưng Yên được thành lập với khoảng 100 người, trên cơ sở sáp nhập Ty Liêm phóng và Ty Cảnh sát Hưng Yên.

Trong sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nhiệm vụ của lực lượng Công an ngày càng nặng nề hơn. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, lực lượng Công an Hưng Yên đã tích cực phối hợp với các lực lượng cách mạng trong tỉnh đẩy mạnh vận động nhân dân thực hiện “vườn không nhà trống”, bao vây kinh tế địch, đồng thời tập trung phá tề, trừ gian góp phần mở rộng vùng giải phóng. Hàng trăm tên Việt gian hung ác đã bị các “Đội Công an quyết tử”, “Đội Việt dũng” trừ khử, góp phần quan trọng trong các cuộc đấu tranh phá chính quyền địch, mở rộng khu du kích. Tiêu biểu cho chiến công và tấm gương trung kiên, bất khuất, mưu trí, dũng cảm của cán bộ, chiến sỹ Công an Hưng Yên trong thời kỳ này là liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Bùi Thị Cúc, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh truy tặng 6 chữ vàng “Sống anh dũng, chết vẻ vang”.

Trong cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước, lực lượng Công an Hưng Yên đã tích cực tham gia cải tạo tề, ngụy, đấu tranh chống phản cách mạng, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ; đã triệt phá tổ chức gián điệp mang tên “Mặt trận chống cộng Miền Bắc”, các tổ chức phản động “Đảng trung lập cộng hòa liên bang Đông Dương”, “Đảng Việt quốc gia liên minh”, góp phần đánh bại chiến tranh gián điệp của Mỹ, Ngụy, đập tan sự phản kháng của bọn phản động trong nước.

          Đầu năm 1968, tỉnh Hưng Yên sáp nhập với tỉnh Hải Dương thành tỉnh Hải Hưng. Với tinh thần đoàn kết, Công an Hải Hưng tiếp tục cuộc đấu tranh chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương; đã điều tra khám phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế trọng điểm, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Tiếp tục chi viện cho miền Nam, góp phần đánh bại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.

Tổng kết hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ (từ năm 1945 đến năm 1975), Công an Hưng Yên có 95 cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh anh dũng cho Tổ quốc được công nhận liệt sỹ, trong đó có liệt sỹ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Bùi Thị Cúc.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cả nước bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ của lực lượng Công an càng nặng nề hơn; Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, lực lượng Công an Hải Hưng đã tiến hành nhiều biện pháp, đấu tranh có hiệu quả chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội; Chủ động đối phó với các âm mưu, hoạt động xâm lược, phá hoại của bọn phản động phương Bắc; tăng cường chi viện cho chiến trường Tây nam và Campuchia. Tích cực tấn công truy quét tội phạm, triệt phá hàng trăm tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, điều tra khám phá hàng trăm vụ trọng án, chặn đứng các hoạt động của bọn tội phạm, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.

Từ năm 1997 đến nay, trong điều kiện một tỉnh mới tái lập còn nhiều khó khăn, Công an Hưng Yên nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia:

 Lực lượng Công an đã làm tốt chức năng tham mưu phục vụ cấp uỷ, chính quyền các cấp trong triển khai, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền, giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quán triệt phương châm “Giữ vững bên trong là chính, giữ vững nội bộ là chính”, lực lượng Công an Hưng Yên đã phối hợp với các ban, ngành chức năng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trước hết là nội bộ Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, đã phối hợp rà soát tiêu chuẩn chính trị đối với hàng chục nghìn lượt cán bộ, đảng viên phục vụ Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và công tác cán bộ. Tích cực tham mưu phục vụ cấp uỷ, chính quyền phát hiện và giải quyết những vấn đề nổi cộm, mới phát sinh, vướng mắc ngay tại cơ sở, góp phần quan trọng vào xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh nội bộ và văn hoá tư tưởng: Đã chủ động nắm tình hình, quản lý chặt chẽ đối tượng, phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn các hoạt động tình báo, gián điệp, móc nối, cài cắm nội gián, hoạt động đối tượng phản động, bất mãn, cơ hội chính trị. Đã phát hiện, thu hồi hơn 2.000 tài liệu có các nội dung: Phản động, tuyên truyền; xác lập, đấu tranh, triệt phá chuyên án với đối tượng có hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; bóc gỡ 01 đối tượng tại Hưng Yên có liên quan đến CQĐB TH; đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động số đối tượng liên quan đến tổ chức khủng bố Việt Tân trên địa bàn. Triển khai các biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ cán bộ, bảo vệ an ninh kinh tế, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự, giải quyết ổn định trên 80 cuộc đình công, lãn công với hơn 30.000 công nhân tham gia, đảm bảo hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và công nhân. Triển khai hơn 2.100 kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước, địa phương, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm, làm việc hoặc đi qua địa bàn tỉnh.

Chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo các ngành chức năng tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh nông thôn, trả lời đơn thư, kiến nghị của quần chúng nhân dân; phối hợp tham mưu giải quyết ổn định gần 50 điểm khiếu kiện, nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự hàng chục nghìn lượt người đi các cấp khiếu kiện, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động lợi dụng khiếu kiện đông người để gây mất an ninh, trật tự...

Trên mặt trận giữ gìn trật tự an toàn xã hội:

 Lực lượng Công an đã mở hàng trăm đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, đánh mạnh, đánh trúng vào bọn tội phạm có tổ chức, tội phạm nguy hiểm, tội phạm về cờ bạc, ma túy, tội phạm có liên quan đến "tín dụng đen"; triệt để truy bắt các đối tượng truy nã; kiên trì tấn công, trấn áp bài trừ tệ nạn ma tuý, cờ bạc, mại dâm; kết hợp với đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; mở hàng trăm đợt ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh trong công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phòng cháy, chữa cháy. Do vậy, đã kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn xã hội, không để xảy ra tình trạng tội phạm lộng hành, hoạt động theo kiểu “xã hội đen"; trật tự an toàn xã hội, trật tự công cộng dần đi vào nền nếp.

Song song với công tác bảo vệ an ninh trật tự, công tác xây dựng lực lượng, hậu cần luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; Công an các cấp đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong Công an tỉnh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất cách mạng, nâng cao năng lực trình độ cho cán bộ, đảng viên; Tổ chức triển khai sâu rộng việc “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” gắn với Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Thường xuyên chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng; đổi mới, nâng cao, cải tiến chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và công tác phát triển đảng; quản lý chặt chẽ cán bộ, chiến sỹ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, kịp thời phát hiện, xác minh, kết luận, xử lý đảng viên vi phạm kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của Ngành.

Chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án kiện toàn tổ chức, biên chế của Công an các đơn vị, địa phương; tập trung xây dựng toàn diện cho Công an cấp huyện để ứng nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; 100% xã, thị trấn trong tỉnh đều đã bố trí lực lượng Công an chính quy theo tinh thần Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị; ưu tiên tăng cường lực lượng cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu, đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ hợp lý giữa Công an tỉnh và Công an cấp huyện, giữa lực lượng An ninh và lực lượng Cảnh sát. Nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chú trọng thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình hành động về xây dựng đội ngũ trí thức, phát triển nguồn nhân lực. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong việc giải quyết các công việc cho người dân, doanh nghiệp và trong nội bộ lực lượng Công an gắn với đổi mới toàn diện mọi hoạt động của lực lượng Công an toàn tỉnh. Tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả các mặt công tác, đã xây dựng và triển khai nhiều phần mềm, số hóa các dữ liệu và từng bước hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc phục vụ yêu cầu công tác chiến đấu.

Thời gian qua, trước diễn biến của đại dịch Covid-19: Với vai trò là một trong những lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch, Công an Hưng Yên đã chủ động, tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong lực lượng Công an với phương châm “không để dịch bệnh bùng phát và lây lan trong lực lượng”. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng chức năng tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Công an đáp ứng với dịch bệnh, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ nhiệm vụ phòng, chống dịch của địa phương. Quán triệt chủ trương “chống dịch như chống giặc”; phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng khẩu”; từ khi dịch bùng phát đến nay, Công an tỉnh đã chỉ đạo tăng cường hơn 250 cán bộ chiến sỹ Công an cấp huyện cho Công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, rà soát, quản lý hơn 70.000 lượt người đến từ và đi qua vùng dịch về địa phương; cử 569 lượt cán bộ, chiến sỹ đảm bảo an ninh, trật tự, thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tại các chốt kiểm soát, cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn. Đã tham mưu UBND tỉnh và phối hợp thiết lập 13 chốt cấp tỉnh, 21 tổ tuần tra kiểm soát cấp huyện, 981 chốt cấp xã, kiểm soát phòng dịch với hàng trăm nghìn lượt người, phương tiện trong thời gian giãn cách xã hội. Đã phát hiện, xử lý 05 trường hợp người Việt Nam, 01 trường hợp người nước nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh; xử lý và phối hợp xử lý 106 trường hợp, phạt tiền 197,7 triệu đồng với các vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh. Phối hợp các lực lượng liên quan tổ chức tiếp nhận, đảm bảo an ninh, an toàn cách ly tập trung cho 06 đợt với hơn 1.000 công dân từ nước ngoài nhập cảnh về nước; giám sát, tiếp nhận, bàn giao 03 đợt với gần 1.000 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và thực hiện cách ly tại tỉnh, đảm bảo an toàn, đúng quy định. Đang tiếp tục triển khai và tích cực tham mưu, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong trạng thái mới.

Với những kết quả và thành tích nổi bật nêu trên, 75 năm qua lực lượng Công an Hưng Yên đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh, Cờ luân lưu của Bộ Công an, danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho nhân dân và Công an phường Quang trung, thành phố Hưng Yên; nhân dân và Công an xã Mễ sở, huyện Văn giang và nữ liệt sỹ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công các hạng. Đặc biệt, từ năm 2010 đến nay đã có 66 tập thể, cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc, 98 Huy chương vì an ninh Tổ quốc; 3846 Huy chương chiến sỹ vẻ vang, 13 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 452 Bằng khen của Bộ Công an, hàng trăm lượt tập thể, cá nhân đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, chiến sỹ thi đua và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Vinh quang này thuộc về các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp bảo vệ anh ninh Tổ quốc, đã dũng cảm chiến đấu, hi sinh vì sự bình yên của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Công an Hưng Yên nguyện nêu cao đoàn kết, chung sức chung lòng, kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ, năng động sáng tạo, mưu trí dũng cảm, vượt qua gian khó, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, viết tiếp những trang sử oanh liệt hào hùng mà các thế hệ cha anh đã để lại, xứng đáng với sự tin cậy vững chắc của Đảng, với niềm tin yêu vô hạn của nhân dân./.

Phòng Tham mưu - Công an Hưng Yên

Tin liên quan