Cảnh báo tội phạm
Đăng ngày: 12/10/2021 - Lượt xem: 797
Đảng ủy Công an tỉnh tham dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

Ngày 11/10/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương bằng hình thức trực tuyến để thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 2.744 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủy, thị ủy, xã, phường, thị trấn trong cả nước. Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị

Tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh Hưng Yên có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hưng Yên

Hội nghị đã nghe đồng chí Lại Xuân Môn thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Theo đó, hội nghị diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 7/10/2021, tại Hà Nội. Trong chương trình hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tập trung tuyên truyền kết quả đạt được, các bài học kinh nghiệm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong thời gian tới; tuyên truyền khẳng định các nội dung về xây dựng và chỉnh đốn đảng, nhấn mạnh một số điểm mới đã được Hội nghị thông qua; tuyên truyền những thông điệp trong các phát biểu khai mạc và bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII để đạt tới sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và trong xã hội, để thống nhất trong ý chí và hành động.

                                                                                      Vũ Nhung

Tin liên quan