Thông tin chuyên đề
Đăng ngày: 21/04/2022 - Lượt xem: 348
Hội nghị lần thứ 9 BCĐ “Xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ” và giao ban về công tác nắm bắt tình hình tư tưởng CBCS và dư luận xã hội trong lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên

Ngày 20/4/2022, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị lần thứ 9 Ban chỉ đạo “Xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ” và giao ban về công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sỹ và dư luận xã hội trong lực lượng Công an toàn tỉnh. Đại tá Phạm Văn Đôn – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch “Xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ” tại cuộc họp phiên thứ 8, Thường trực Ban Chỉ đạo đã phục vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh ban hành nhiều văn bản, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả công tác đảng và công tác chính trị trong toàn lực lượng Công an tỉnh. Công an các đơn vị, địa phương, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch, từ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, hành động nghĩa cử cao đẹp, gương dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng được nhân dân ghi nhận, đồng tình và đánh giá cao. Cụ thể: đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án, các vụ trọng án được điều tra, khám phá nhanh; thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn; tích cực trên tuyến đầu phòng, chống Covid-19; triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của Dự án CSDLQG về dân cư, các giải pháp “làm sạch” thông tin dân cư trước khi đồng bộ lên kho dữ liệu quốc gia; triển khai mô hình “Kết nối Zalo – Vì bình yên cuộc sống” đến Công an 10 huyện, thị xã, thành phố và xuống từng xã để đăng tải các nội dung tuyên truyền, đồng thời tiếp nhận thông tin phản ánh kịp thời về tình hình ANTT trên địa bàn; tổ chức tập huấn chuyên đề “Văn hóa ứng xử” đối với lực lượng Cảnh sát giao thông; tổ chức các Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân, phát hơn 497 phiếu khảo sát lấy ý kiến, trong đó đa số ý kiến ở mức độ rất hài lòng và hài lòng về quy trình, thủ tục, kết quả giải quyết công việc và tinh thần trách nhiệm của CBCS khi phục vụ nhân dân; Quy trình bình xét, phân loại thi đua đối với CBCS tại các đơn vị, địa phương đã đi vào nề nếp, đảm bảo công bằng, khách quan, dân chủ; giúp cán bộ, chiến sỹ nhận thức đúng về những ưu điểm, khuyết điểm của bản thân, từ đó tự soi, tự sửa, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và hiệu quả công tác.

Một số hình ảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Vũ Chí Công, Trưởng phòng công tác Đảng và công tác chính trị, Phó Trưởng ban chỉ đạo quán triệt, triển khai Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về thực hiện Thông tư số 94/2021/TT-BCA ngày 14/10/2021 của Bộ Công an quy định về công tác nắm, giải quyết tình hình tư tưởng cán bộ chiến sỹ và dư luận xã hội của Công an nhân dân. Trong đó, yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành các hình thức, biện pháp phù hợp để nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ chiến sỹ và dư luận xã hội; trên cơ sở đó chủ động có biện pháp để giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc về tâm tư nguyện vọng và tư tưởng của CBCS một cách phù hợp, thỏa đáng; chỉ đạo cộng tác viên dư luận xã hội của đơn vị làm tốt công tác tham mưu, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, đồng thời đề ra chủ trương, biện pháp giải quyết đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch “Xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ” và nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ chiến sỹ và dư luận xã hội, các thành viên trong Ban chỉ đạo, đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã có ý kiến phát biểu đánh giá về ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch ở cơ sở; đồng thời đề xuất những mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp với thực tế. Các cộng tác viên dư luận xã hội của Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ trong quá trình nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ chiến sỹ và dư luận xã hội tại các đơn vị.

Đại tá Phạm Văn Đôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đại tá Phạm Văn Đôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, thông qua việc triển khai thực hiện các Đề án, Kế hoạch và sự gần dân, bám dân của lực lượng Công an cơ sở, hình ảnh người chiến sỹ Công an Hưng Yên đang ngày càng đẹp hơn trong lòng nhân dân. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục học tập, nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương khóa XIII; học tập chuyên đề năm 2022 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Thông tư số 27 của Bộ Công an quy định về Quy tắc ứng xử của Công an nhân dân; trọng tâm là Kế hoạch “Xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ”. Chú trọng nâng cao văn hóa ứng xử của cán bộ chiến sỹ, đặc biệt là các lực lượng thường xuyên tiếp xúc với nhân dân; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ chiến sỹ lực lượng Công an toàn tỉnh. Duy trì nguyên túc, có hiệu quả Quy định phân loại thi đua hàng tháng, thường xuyên bổ sung các tiêu chí mới để tăng cường sàng lọc, nhận xét đánh giá chính xác, khách quan, công bằng hiệu quả công tác, ý thức chấp hành của cán bộ chiến sỹ. Thường xuyên tổ chức các Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, trong đó giao chỉ tiêu cụ thể cho Công an cấp huyện và cấp xã, chủ động tiếp thu, đề ra giải pháp chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và ý thức phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh lan tỏa kết nối mô hình “Kết nối Zalo – Vì bình yên cuộc sống” đến người dân một cách hiệu quả. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ chiến sỹ và dư luận xã hội, triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư số 94/2021/TT-BCA ngày 14/10/2021 của Bộ Công an. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Công an gương mẫu, tận tụy, bản lĩnh, ứng xử văn hóa, vì nhân dân phục vụ.  

Minh Phương

Tin liên quan