Tin hoạt động Công an tỉnh
Đăng ngày: 10/06/2022 - Lượt xem: 237
Hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện ủy, thị ủy, thành ủy

Hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện ủy, thị ủy, thành ủy

     Ngày 10/6/2022, Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong tỉnh tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện ủy, thị ủy, thành ủy; tổng kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Quốc Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thế Cử - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Tạ Quang Huy - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng tỉnh; lãnh đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy…   

     Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, Đảng ủy Công an tỉnh luôn bám sát, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an Trung ương đến toàn thể đảng viên. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh nói riêng và lực lượng Công an tỉnh nói chung. Đảng ủy Công an tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy thường xuyên phối hợp, chỉ đạo UBKT Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp UBKT huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc đảng bộ công an huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Toàn cảnh hội nghị

 Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

     Tại hội nghị, Đại tá Phạm Văn Đôn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trình bày những nội dung cơ bản của Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an huyện, thị xã, thành phố theo Quyết định số 306-QĐ/TU ngày 16/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Quy chế phối hợp). Quy chế phối hợp có 3 chương, 8 điều quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, phương pháp phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của huyện ủy, thị ủy, thành ủy và của Đảng ủy Công an tỉnh về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an huyện, thị xã, thành phố.

     Về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động trao đổi với UBKT huyện ủy, thị ủy, thành ủy về những nội dung trọng tâm cần tập trung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an huyện, thị xã, thành phố để thống nhất đưa vào chương trình phối hợp kiểm tra, giám sát hàng năm. UBKT huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã tham mưu với huyện ủy, thị ủy, thành ủy ban hành, tổ chức thực hiện 17 kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 17 tổ chức đảng và 14 đảng viên thuộc đảng bộ công an huyện, thị xã, thành phố; 4 kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với 4 tổ chức đảng và 2 đảng viên thuộc đảng bộ công an huyện, thị xã, thành phố trong chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy Công an tỉnh về công tác bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. UBKT các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã ban hành, tổ chức thực hiện 11 kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 18 tổ chức đảng và 34 đảng viên thuộc đảng bộ công an huyện, thị xã, thành phố. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và UBKT các huyện ủy, thị ủy, thành ủy có 39 lượt trao đổi về tình hình đơn thư, tố cáo, kỷ luật đảng và những nội dung khác liên quan đến tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; phối hợp thực hiện công tác nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ công an cấp huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

     Tại hội nghị, đã có 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 – 2020 được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.

     Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong lực lượng Công an tỉnh tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, trước hết là trong cấp ủy, người đứng đầu về tầm quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Đảng ủy Công an các cấp, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy quan tâm lãnh đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cơ quan, đơn vị. Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng phải thực hiện đúng quy định, có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chuyên trách làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Công an tỉnh với huyện ủy, thị ủy, thành ủy; bám sát phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an phù hợp với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu trong lực lượng Công an và các địa phương cần thống nhất nhận thức, tính chất đặc thù, đặc điểm của lực lượng Công an địa phương, nắm chắc nghiệp vụ kiểm tra, xác định rõ vai trò chủ trì, phối hợp trong thực hiện Quy chế phối hợp; tăng cường công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên ở đảng bộ công an huyện, thị xã, thành phố thuộc diện Đảng ủy Công an tỉnh và huyện ủy, thị ủy, thành ủy quản lý trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Phương Huyền – Công an tỉnh

Tin liên quan