Tin hoạt động Công an tỉnh
Đăng ngày: 07/04/2022 - Lượt xem: 922
Hội người cao tuổi Việt Nam: Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 7/4/2022, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hưởng ứng thực hiện bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam, Nghị quyết Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến đến các điểm cầu tại 62 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự, chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành có liên quan và đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, Hội người cao tuổi các huyện, thành phố, thị xã.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương đã thông tin và quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, đồng chí đã khái quát chung về tình hình thế giới, khu vực và trong nước thời gian vừa qua. Đồng thời, nêu những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, việc học tập nghị quyết phải trở thành việc thường xuyên, trọng tâm và phải làm bài bản, khoa học. Trong đó, nội dung và phạm vi phải sâu, rộng hơn, phòng chống ngăn chặn những nguy cơ sai phạm. Thực hiện mạnh mẽ công cuộc phòng chống tham nhũng. Trong thời gian tới, sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát từ Trung ương tới địa phương trong đấu tranh phòng chống tham nhũng và tiêu cực.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

(Nguồn ảnh: báo Công an nhân dân)

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu: Để Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện Hội nghị Trung ương khóa XIII nhanh chóng đi vào cuộc sống, biến thành những giá trị vật chất, góp phần làm cho dân giàu, nước mạnh, đời sống của nhân dân được nâng cao, Hội Người cao tuổi Việt Nam cần làm tốt công tác an sinh, người cao tuổi Việt Nam luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống để từ đó vận dụng linh hoạt trong hoạt động của Hội. Đồng thời, bảo đảm tính tổng thể, liên thông, xây dựng hội trong sạch vững mạnh. Người cao tuổi Việt Nam là những người có kinh nghiệm quý báu, qua các buổi học tập Nghị quyết và vận dụng những ch ính sách, nghị quyết vào cuộc sống sẽ truyền đạt các kinh nghiệm của mình cho thế hệ trẻ, tạo động lực cho việc phát triển, học tập của thế hệ trẻ tại cơ sở, địa phương được tốt hơn và mang tính kế thừa.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cũng đã quán triệt những nội dung cơ bản trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quán triệt Nghị quyết Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam. Về Nghị quyết Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam, các đại biểu đã được nghe 4 chuyên đề: Xây dựng tổ chức hội vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc người cao tuổi; phát huy vai trò người cao tuổi trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công tác đối ngoại nhân dân và thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025. Theo đó, một số nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021 - 2026 là phát huy vai trò người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy vai trò người cao tuổi trong phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vươn lên làm giàu chính đáng với phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”; phát huy vai trò người cao tuổi trong bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy vai trò người cao tuổi trong khuyến học, khuyến tài nêu gương sáng trong gia đình và xã hội. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện Chương trình “người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết, nhiệm vụ đề ra có giải pháp thiết thực, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình công tác của Hội nhiệm kỳ 2021 - 2026, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thông qua những chỉ tiêu cụ thể, như: tập hợp trên 90% NCT vào tổ chức Hội. 100% cán bộ Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện; trên 90% cán bộ Hội Người NCT cấp cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng công tác Hội; 95% số xã, phường, thị trấn trở lên thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT; 90% Hội NCT cơ sở trở lên có các loại hình câu lạc bộ NCT… Cùng với đó, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, Hội NCT Việt Nam cũng đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 chương trình công tác và 3 nhiệm vụ Chính phủ giao.

Hội nghị giúp các đại biểu nắm vững những nội dung cơ bản, điểm mới trong định hướng của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ về công tác người cao tuổi và Hội người cao tuổi; qua đó, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong các cấp Hội và sự ủng hộ của toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI Hội người cao tuổi Việt Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phương Huyền – Công an tỉnh

Tin liên quan