Thông tin chuyên đề
Đăng ngày: 22/04/2022 - Lượt xem: 568
Hội thảo bình luận khoa học sách “Chủ quyền không gian mạng: Yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia”

Ngày 21/4/2022, Bộ Công an tổ chức Hội thảo bình luận khoa học sách “Chủ quyền không gian mạng: Yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia” của tác giả: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại Trường Đại học An ninh nhân dân đến các điểm cầu Công an các đơn vị, địa phương. Dự và chỉ đạo hội thảo có đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo hội thảo. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Trường Lâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh dự, chủ trì hội thảo tại điểm cầu Công an tỉnh Hưng Yên.

Không gian mạng, bảo vệ chủ quyền không gian mạng là vấn đề mang tính thời đại tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của nhân loại và mỗi quốc gia, mỗi con người. Nhân loại đang sống trong thời đại không gian mạng, với sự kết nối rộng lớn, công nghệ vượt trội, sáng tạo không ngừng, chuyển biến mau lẹ, giúp thu hẹp nhanh chóng hoặc nới rộng khảng cách giữa cường thịnh và lạc hậu của một quốc gia, dân tộc. Nhưng nhận thức về vấn đề này còn nhiều điểm khác nhau giữa các quốc gia, dân tộc và các nhà khoa học, thực tiễn.

Trước yêu cầu của thời đại, của lý luận và thực tiễn, Đại tướng, GS. TS Tô
Lâm – Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã rất tâm huyết và dày công nghiên cứu, biên soạn hoàn thành cuốn sách “Chủ quyền không gian mạng: Yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia”. Nội dung sách đã đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng như: yêu cầu thời đại của chủ quyền không gian mạng; chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và áp dụng luật pháp quốc tế bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; nghĩa vụ quốc gia về bảo vệ chủ quyền không gian mạng. 

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

(Nguồn ảnh: báo Công an nhân dân)

Toàn cảnh hội thảo tại điểm cầu Công an tỉnh Hưng Yên

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung, ý nghĩa, giá trị của cuốn sách. Cuốn sách đã làm rõ về mặt lý luận và những nguyên tắc chiến lược, hướng dẫn thực tiễn để bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng ở những điểm phù hợp với tình hình Việt Nam. Trong đó, phải kể đến một số nội dung trọng tâm như: Vị trí, vai trò, mối quan hệ giữa bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng với xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thực tiễn bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; phương pháp, giải pháp bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng tại Việt Nam. Có thể coi đây là cẩm nang cho những người làm công tác hoạch định chiến lược, xây dựng chính sách, pháp luật về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã đánh giá rất cao về buổi hội thảo và cho biết: Chúng ta đã nhận được 123 báo cáo khoa học, hội thảo đã nghe nhiều tham luận báo cáo với nội dung phong phú, đi sâu phân tích, bình luận được nhiều nội dung đã được đề cập trong cuốn sách “Chủ quyền không gian mạng: Yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia” của tác giả, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm  -  Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Thứ trưởng chỉ ra 5 vấn đề cốt lõi đã được Bộ trưởng Tô Lâm nêu trong cuốn sách và cùng được các đại biểu thông qua tại hội thảo.

Cuốn sách đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng, củng cố lý luận về An ninh không gian mạng. Một mảng lý luận mới mẻ, không chỉ với Việt Nam mà cả Thế giới. Trong đó, đã phản ánh đầy đủ, khá đậm nét về hệ thống mạng Internet. Tập trung nội hàm củng cố lý luận về không gian mạng như: không gian mạng, cư dân mạng, vũ trụ ảo…; chỉ ra yếu tố cốt lõi của vấn đề chủ quyền Quốc gia không gian mạng như: chủ quyền quốc gia, chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền bên trong, và bên ngoài. Đưa ra các khái niệm về vấn đề chủ quyền quốc gia không gian mạng: Lãnh thổ mạng, biên giới mạng, vấn đề chiến tranh mạng, các phạm vi chủ quyền trên không gian mạng.

Cuốn sách đã đưa ra chỉ dẫn cụ thể về áp dụng pháp luật Quốc tế bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng và nghĩa vụ của Việt Nam trong tham gia xây dựng pháp luật Quốc tế. Vạch ra con đường để nắm bắt thời cơ vượt qua thách thức của vấn đề chủ quyền quốc gia không gian mạng. Trong đó ở Việt Nam, không gian mạng đã được ứng dụng sâu rộng trong các lĩnh vực đời sống xã hội; góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước, bảo đảm An ninh quốc phòng. Song, không gian mạng cũng đặt ra nhiều thách thức như: chuyển hoá chính trị, tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, chiến tranh mạng, mất kiểm soát về An ninh mạng…

Để tranh thủ nắm thời cơ và vượt qua thách thức, việc nắm kỹ lý luận nghiên cứu thấu đáo việc áp dụng pháp luật quốc tế cũng như tham gia vào Luật Quốc tế về không gian mạng như nội dung cuốn sách đã đề cập là những chỉ dẫn, kim chỉ nam cụ thể, quan trọng, giúp Việt Nam chủ động tham gia, định hình "cuộc chơi" ở tầm quốc tế.

Tác giả cuốn sách cũng đã trực tiếp chỉ rõ biện pháp, cách thức xác lập chủ quyền quốc gia không gian mạng là cơ sở để các cơ quan chức năng nghiên cứu áp dụng triển khai thực hiện góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng của Việt Nam cũng như sử dụng không gian mạng hiệu quả bảo vệ Tổ quốc.

Cuốn sách thể hiện tầm tư duy, tầm nhìn thời đại cũng như trí tuệ, sự sắc bén, thể hiện sâu sắc tâm huyết, trăn trở của tác giả với mục tiêu bảo vệ chủ quyền lợi ích quốc gia. “Cuốn sách được nghiên cứu công phu, hàm chứa nhiều lý luận mới có cơ sở vững chắc từ tổng kết những vấn đề thực tiễn của Việt Nam và trên thế giới, qua thế giới quan và phương pháp luận của một nhà lãnh đạo dày dạn trong công tác bảo vệ An ninh chủ quyền quốc gia, đóng góp quan trọng trong bảo vệ kho tàng lý luận, bảo vệ An ninh Quốc gia nói riêng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung”, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Thông qua hội thảo, giúp các đại biểu hiểu rõ về những giá trị lý luận và thực tiễn của cuốn sách, trên cơ sở đó áp dụng vào thực tiễn công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh mạng nói chung và công tác đảm bảo chủ quyền quốc gia trên không gian mạng nói riêng.

Phương Huyền – Công an tỉnh

Tin liên quan