Thông tin chuyên đề
Đăng ngày: 06/01/2022 - Lượt xem: 2083
Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Chiều ngày 04/01/2022, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022 của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu Công an các đơn vị địa phương. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Trường Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hưng Yên.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hưng Yên

Trong năm 2021, Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cả nước đã tập trung tham mưu và triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an; đã báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an ban hành các văn bản triển khai thực hiện các chỉ đạo của Đảng, Quốc hội về PCCC và CNCH; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn phù hợp với tình hình thực tế công tác PCCC và CNCH. Tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng; triển khai thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh; chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm công tác PCCC và CNCH gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của các cấp các ngành và toàn xã hội đối với công tác PCCC va CNCH. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Đẩy nhanh triển khai sử dụng phần mềm ứng dụng chuyển đổi trong công tác PCCC và CNCH để phục vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật kiến thức PCCC và CNCH”. Tăng cường quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy nổ. Rà soát, phân loại các địa bàn trọng điểm, khu dân cư, cơ sở có nguy cơ cháy nổ cần phải tăng cường công tác quản lý về PCCC và CNCH để có biện pháp, giải pháp hạn chế nguy cơ cháy, nổ.

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành tham luận của Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, đại diện Công an các đơn vị, địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp, rút kinh nghiệm liên quan đến an toàn PCCC; nâng cao chất lượng công tác thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC; bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cần tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công an trong công tác PCCC và CNCH; rà soát các vướng mắc, bất cập trong hành lang pháp lý, nhất là tiêu chuẩn, quy chuẩn pháp luật liên quan đến PCCC… Đẩy mạnh triển khai sử dụng phần mềm ứng dụng chuyển đổi số trong công tác PCCC và CNCH để phục vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC và CNCH. Đồng thời, có kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Tại Hưng Yên, thời gian qua, công tác PCCC và CNCH đã được cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chủ động thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, UBND tỉnh; chủ động ban hành, đề xuất cấp trên ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác PCCC và CNCH; đặc biệt là tham mưu triển khai hiệu quả Đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; 20 năm ngày toàn dân PCCC; công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC được tăng cường; công tác chữa cháy, CNCH được triển khai kịp thời, hiệu quả. Tình hình cháy nổ cơ bản được kiềm chế. Phong trào toàn dân tham gia PCCC được triển khai sâu rộng, đã thu hút được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia. Nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về PCCC và CNCH của quần chúng nhân dân được nâng lên rõ rệt. 

                                                                      Minh Phương

Tin liên quan