Thông tin chuyên đề
Đăng ngày: 26/04/2022 - Lượt xem: 508
Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên biên soạn tài liệu tuyên truyền một số quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài (Tờ gấp, tình huống hỏi đáp). Công an tỉnh Hưng Yên trân trọng giới thiệu toàn bộ nội dung tài liệu:

1. Nội dung tờ gấp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài: 

/ckfinder/userfiles/files/To%20Gap.pdf

2. Nội dung 30 tình huống hỏi - đáp pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài: 

/ckfinder/userfiles/files/Hoi%20Dap.pdf

Đội Pháp chế và quản lý khoa học - Phòng Tham mưu

Tin liên quan