Thông tin chuyên đề
Đăng ngày: 18/05/2022 - Lượt xem: 409
Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

     Ngày 17/5/2022, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được truyền hình trực tuyến từ hội trường Bộ Công an (Hà Nội) đến điểm cầu 63 Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thông tin nhanh các nội dung của Hội nghị. Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị chủ trì hội nghị. Đại tá Phạm Văn Đôn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hưng Yên.     

      Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Hải Bình thông tin về các nội dung của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác…

      Kết thúc hội nghị, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị nhấn mạnh, sau hội nghị này, Đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương có hình thức phù hợp quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 đến cán bộ, chiến sỹ, đảng viên trong đảng bộ. Đồng thời, tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của CAND và của địa phương, đơn vị. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và sắp tới là kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV… Tập trung tuyên truyền kết quả các mặt công tác Công an, việc triển khai và kết quả thực hiện Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ trong CAND. Tiếp tục tuyên truyền hiệu quả của việc thực hiện chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã; kết quả công tác xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ ANTT. Tăng cường công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu lợi dụng tình hình để chống phá, xuyên tạc các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; đồng thời cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để Nhân dân phòng tránh. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền kết quả các phong trào thi đua, cuộc vận động trong CAND và kết quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kịp thời biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, lan tỏa thông tin tích cực, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND...

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Công an tỉnh Hưng Yên

      Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trong lực lượng CAND kịp thời quán triệt, nắm vững những chủ trương, định hướng lớn của Đảng trên các lĩnh vực: đất đai, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kinh tế tập thể, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới; kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong CAND.

Phương Huyền – Công an tỉnh

Tin liên quan