Tin an ninh trật tự
Đăng ngày: 21/05/2022 - Lượt xem: 323
Ủy ban nhân dân xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động: Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các Kế hoạch về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022

Ngày 20/5/2022, Ủy ban nhân dân xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động tổ chức hội nghị triển khai thực hiện các Kế hoạch về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022; xây dựng xã điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và ra mắt 2 mô hình: “Dân vận khéo trong công tác hòa giải đảm bảo an ninh trật tự”, “Quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, học sinh, trẻ em hư không vi phạm pháp luật”.

      Báo cáo kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Phạm Ngũ Lão đã nêu rõ: Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phư­ơng; qua đó đã phát huy đư­ợc sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị các tầng lớp nhân dân tham gia công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa bàn dân cư­, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, từng bước hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Công an xã với vai trò là cơ quan Thư­ờng trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã đã làm tốt công tác tham mư­u giúp Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của xã thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nư­ớc, Kế hoạch của cấp trên về công tác đảm bảo an ninh trật tự; tích cực triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã; đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn xã. Với những kết quả đã đạt được, ngày 11/11/2021, xã Phạm Ngũ Lão vinh dự được Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên lựa chọn xây dựng là xã điểm điển hình của toàn tỉnh trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều tập thể, cá nhân đã được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Hình ảnh trao thưởng tại hội nghị

Ra mắt 2 mô hình

Ký kết giao ước thi đua

      Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức ra mắt 2 mô hình “Dân vận khéo trong công tác hòa giải đảm bảo an ninh trật tự” và “Quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, học sinh, trẻ em hư không vi phạm pháp luật”; tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện mô hình “Quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, học sinh, trẻ em hư không vi phạm pháp luật” trên địa bàn xã.

Phương Huyền – Công an tỉnh

Tin liên quan