Lãnh đạo Công an tỉnh
Đăng ngày: 17/08/2020 - Lượt xem: 8536
Các đồng chí Phó Trưởng Ty, Phó Giám đốc Công an tỉnh qua các thời kỳ

Các đồng chí Phó Trưởng Ty, Phó Giám đốc Công an tỉnh qua các thời kỳ

Đồng chí Bùi Hữu Sủng - Phó ty Công an Hải Hưng (từ  1959 - 1974)

 

Đồng chí Nguyễn Văn Chiểu - Phó ty Công an Hải Hưng (từ 1965 - 1978)

 

Đồng chí Nguyễn Đăng Diễn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Hưng (từ 1974 - 1988)

 

Đồng chí Vũ Đình Hợp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Hưng (từ 1977 - 1987)

 

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Việt Hồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Hưng

(từ 1977 - 1981)

 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Chung - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Hưng

(từ 1981 - 1994)

 

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Hưng

(từ 1988 - 1993)

 

Đồng chí Thượng tá  Bùi Mạnh Cường - Phó Giám đốc Côn an tỉnh Hải Hưng

(từ 3-1994 đến 12-1996)

 

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Đố - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Hưng - Hưng Yên

(từ 1994 - 1998)

 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Tranh - Phó Giám đốc Công an tỉnh (từ 2000 đến 2008)

 

Đồng chí Đại tá Đoàn Xuân Loát - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên

(từ 2006 đến tháng 5 năm 2014)

 

Đồng chí Đại tá Bùi Ngọc Phi - Phó Giám đốc Công an tỉnh

(từ 2008 đến tháng 9 năm 2013)

 

Đại tá Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh (từ T12-2008 đến 2015)

 

Đại tá Đào Hữu Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh (từ 2010 đến 2017)

 

Thượng tá Phạm Thế Tùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh (từ T4 -2014 đến T10-2019)

 

Đai tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc Coog an tỉnh (từ 8-2018 đến 8-2019)

 

Đại tá Phạm Văn Đôn - Phó Giám đốc Công an tỉnh (từ T4-2014 đến nay)

 

Đại tá Nguyễn Xuân Hồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh (T12-2018 đến nay)

 

Đại tá Nguyễn Thành Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh (T5.2020 đến nay) 

 

Đại tá Nguyễn Văn Mừng - Phó Giám đốc Công an tỉnh (T10.2020 đến nay) 

 

Thượng tá Nguyễn Trường Lâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh (T10.2020 đến nay) 

Tin liên quan