Lãnh đạo Công an tỉnh
Đăng ngày: 17/08/2020 - Lượt xem: 7167
Các đồng chí Trưởng Ty, Giám đốc qua các thời kỳ

Các đồng chí Trưởng Ty, Giám đốc qua các thời kỳ

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vân, Trưởng Ty Công an Hưng Yên (1946-1947) và (1957-1959)

 

Đồng chí Nguyễn Đình Chi, Trưởng Ty Công an Hưng Yên (1947-1949) 

 

Đồng chí Phạm Tư Anh (tức Phạm Đình Phán), Trưởng Ty Công an Hưng Yên (1949-1952) 

 

Đồng chí Trần Duy Liễm, Trưởng Ty Công an Hưng Yên (1952-1953) 

 

Đồng chí Trần Duy Dương, Trưởng Ty Công an Hưng Yên (1953-1956)

 

Đồng chí Trần Văn Tạ, Trưởng Ty Công an Hưng Yên (1960-1968)

 

Đồng chí Phạm Văn Bính, Trưởng Ty Công an Hải Hưng (1968-1972)

 

Đồng chí Hoàng Cuông, Trưởng Ty Công an Hải  Hưng (1972-1977)

 

Đồng chí Tô Quyền, Trưởng Ty Công an Hải  Hưng (1977-1983)

 

Đồng chí Nguyễn Chí Tư, Trưởng Ty Công an Hải  Hưng (1983-1991)

 

Đồng chí Hà Xuân Trí, Trưởng Ty Công an Hải  Hưng (1991-1996)

 

Đồng chí Phạm Văn Thụy, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên (1997-2006)

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên (2006-2008)

 

Đồng chí Trần Huy Ngạn, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên (2008-2014)

 

Đồng chí Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên (2014-4/2020)

 

Đồng chí Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên (từ tháng 5/2020 đến tháng 6/2021)

Đồng chí Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên (tháng 9/2021)

Tin liên quan