Tin hoạt động Công an tỉnh
Đăng ngày: 29/04/2022 - Lượt xem: 906
Công an tỉnh:Tổ chức kiểm tra khả năng vận động của các thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Đại học Công an nhân dân năm 2022

Trong 2 ngày 27, 28/4/2022, Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra khả năng vận động cho các thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Đại học Công an nhân dân năm 2022. Đây là một trong những quy định mới trong công tác tuyển sinh Đại học chính quy tuyển mới trong Công an nhân dân.

Thực hiện Đề án số 04 về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong Công an nhân dân và Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/5/2021 quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân, ngay sau khi Bộ Công an triển khai Hội nghị trực tuyến về công tác tuyển sinh năm 2022, Công an tỉnh Hưng Yên đã xây dựng Kế hoạch tuyển sinh, thành lập Hội đồng sơ tuyển tuyển sinh của Công an tỉnh và các Ban chuyên môn giúp việc Hội đồng.

Năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong Công an nhân dân, trong đó có nội dung kiểm tra khả năng vận động của các thí sinh. Hội đồng sơ tuyển tuyển sinh của Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng gồm phòng Tổ chức cán bộ, phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, phòng Hậu cần phối hợp với Công an thành phố Hưng Yên chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, đặc biệt là về cơ sở vật chất để tiến hành kiểm tra. Đối tượng kiểm tra là các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hưng Yên và chiến sỹ nghĩa vụ đang Công tác tại Công an tỉnh có đủ điều kiện xét tuyển vào Đại học Công an nhân dân. Thí sinh được lựa chọn 2 nội dung để kiểm tra trong số các nội dung rèn luyện thể lực gồm: chạy 100m, chạy 1500m, bật xa tại chỗ, co tay xà đơn (đối với nam); chạy 100m, chạy 800m, bật xa tại chỗ (đối với nữ). Việc kiểm tra, đánh giá năng lực vận động của các thí sinh là rất cần thiết nhằm đảm bảo các thí sinh dự tuyển vào các trường Công an nhân dân có đủ sức khỏe, khả năng vận động nhanh nhạy, nhằm đáp ứng thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an.

Buổi kiểm tra khả năng vận động cho các thí sinh đã diễn ra an toàn; qua đánh giá, các thí sinh đã rất nỗ lực để hoàn thành nội dung kiểm tra. Các đơn vị chức năng của Công an tỉnh đang tập hợp kết quả kiểm tra để báo cáo Hội đồng sơ tuyển tuyển sinh của Công an tỉnh xét, quyết định các thí sinh đủ điều kiện để hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển vào các trường Công an nhân dân, đồng thời thông báo cho các thí sinh không đủ điều kiện biết để đăng ký dự tuyển vào các trường ngoài Công an nhân dân.

Một số hình ảnh kiểm tra:

Phương Huyền – Công an tỉnh

Tin liên quan