Tin hoạt động Công an tỉnh
Đăng ngày: 19/04/2022 - Lượt xem: 853
Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân

Ngày 19/4/2022, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ trụ sở Bộ Công an (thành phố Hà Nội) đến các điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đại tá Nguyễn Thanh Trường – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hưng Yên.

Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân có nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; Công an nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang, gương mẫu đi đầu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS, TS Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương. Trong đó, tập trung làm rõ các nội hàm, ý nghĩa và nội dung tư tưởng của Bác Hồ về trách nhiệm nêu gương cũng như việc thực hiện trách nhiệm nêu gương trong giai đoạn hiện nay…

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hưng Yên

Tiếp đó, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an giới thiệu chuyên đề: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại Hội XIII của Đảng. Trong đó nhấn mạnh về vai trò cần thiết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong lực lượng Công an nhân dân; nêu ra một số giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Việc học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, bồi đắp, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nêu gương, hết mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của lực lượng Công an nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Phương Huyền – Công an tỉnh

Tin liên quan