Thông tin chuyên đề
Đăng ngày: 17/04/2022 - Lượt xem: 310
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÔNG AN TỈNH HƯNG YÊN TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN NINH, TRẬT TỰ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET

Dẫn đoạn: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự là một chức năng quan trọng của lực lượng Công an nói chung. Thời gian qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã chủ động triển khai có hiệu quả các hoạt động QLNN về an ninh, trật tự đối với hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet. Qua đó, bảo đảm chấp hành tốt các quy định của pháp luật về ANTT trong hoạt động cung cấp, sử dụng Internet, góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay.

Tính đến hết tháng 12/2021, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 06 doanh nghiệp và gần 300 đại lý cung cấp dịch vụ Internet được cấp phép hoạt động; toàn tỉnh có đến 233.720 thuê bao Internet, đạt mật độ 18,6 thuê bao/100 người dân. Dịch vụ Internet đã được phổ cập đến 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; có những đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Hưng Yên; góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa, tư tưởng của Đảng, Nhà nước; nâng cao đời sống tinh thần, văn hóa, giải trí cho quần chúng nhân dân. Những năm gần đây, dịch vụ Internet đã có những chi phối, tác động mạnh mẽ đến phương thức kinh doanh, sản xuất vật chất của nhiều ngành nghề, lĩnh vực, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của tỉnh Hưng Yên trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

Thực tế cho thấy, các đại lý cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có số lượng lớn, tuy nhiên phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở các địa bàn phát triển về kinh tế, xã hội. Đối tượng sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Hưng Yên rất đa dạng, trong đó, đại đa số là thanh niên, học sinh, sinh viên. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình ANTT trong và ngoài nước thời gian qua, luôn đòi hỏi các cơ quan chức năng, trong đó có Công an tỉnh Hưng Yên phải làm tốt công tác QLNN về ANTT đối với hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet. Qua đó bảo đảm cho hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tuân thủ các quy định của pháp luật, đặc biệt là pháp luật về ANTT, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Công an tỉnh Hưng Yên đã tham gia tích cực vào quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến QLNN về an ninh, trật tự hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, là cơ sở pháp lý quan trọng để lực lượng Công an phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ANTT cũng như thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet. Từ 2013 đến nay, Công an tỉnh Hưng Yên đã gặp gỡ, vận động, tuyên truyền phổ biến pháp luật về an ninh, trật tự đối với trên 500 lượt doanh nghiệp, đại lý Internet trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đối tượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật tập trung vào các doanh nghiệp, đại lý lớn trên địa bàn tỉnh; đại lý có đông đảo người sử dụng dịch vụ Internet; doanh nghiệp, đại lý thường xuyên để xảy ra sai phạm; đại lý, cơ sở kinh doanh Internet tại các địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, gần các cơ sở giáo dục đào tạo… Ngoài ra, Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã phối hợp có hiệu quả với cơ quan quản lý nhà nước tham gia thẩm định các yêu cầu, điều kiện về an ninh, trật tự phục vụ cấp phép hoạt động đối với trên 300 doanh nghiệp, đại lý, cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an ninh, trật tự đối với các doanh nghiệp, đại lý, cơ sở kinh doanh Internet. Qua đó, đã phát hiện nhiều sơ hở, thiếu sót trong hoạt động của các đại lý, cơ sở kinh doanh Internet mà các đối tượng có thể lợi dụng thực hiện các hành vi xâm phạm ANTT. Một số cơ sở kinh doanh buông lỏng việc quản lý nội dung truy nhập Internet, dẫn tới người sử dụng có thể công khai truy nhập vào các diễn đàn có nội dung phản động, đồi trụy, thậm chí sử dụng chính dịch vụ Internet tại đại lý, cơ sở kinh doanh để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, một số cơ sở kinh doanh Internet không thể hiện đầy đủ các hành vi bị cấm khi sử dụng dịch vụ Internet trong nội quy của đại lý; không tuân thủ quy định về thời gian hoạt động; không đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về phòng cháy, chữa cháy… Trên cơ sở đó, Công an tỉnh đã kiến nghị lập trên 200 biên bản xử phạt vi phạm hành chính với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, căn cứ tính chất, mức độ sai phạm, bên cạnh hình thức xử lý hành chính, Công an tỉnh còn kiến nghị xử lý với hình thức cảnh cáo 08 đại lý; đình chỉ hoạt động có thời hạn 02 đại lý.

Thời gian tới, hoạt động cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tiếp tục được đầu tư phát triển nhằm phục vụ tốt hơn nữa các mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội địa phương, song hoạt động này vẫn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự. Trong xu thế đó, Công an tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện các yếu tố, nguy cơ mới dẫn tới làm nảy sinh vấn đề phức tạp về ANTT; chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước triển khai đồng bộ các hoạt động QLNN về ANTT, bảo đảm chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ANTT trong hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay./.

Bùi Thị Ngọc Mai

Tin liên quan