Thông tin Cải cách hành chính
Đăng ngày: 20/06/2022 - Lượt xem: 629
Công an tỉnh Hưng Yên nỗ lực triển khai thực hiện Đề án 06

Để tiến tới thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, giúp người dân rút ngắn thời gian đi lại, chờ đợi, lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên nói riêng đã và đang tích cực triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

     Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân mang lại hiệu quả to lớn, tạo sự đổi mới căn bản công tác quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, góp phần cải cách triệt để các thủ tục hành chính liên quan đến công dân. Tiếp nối những thành công đó, ngay từ những ngày đầu năm 2022, Bộ Công an đã phối hợp Văn phòng Chính phủ tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án số 06). Khi hoàn thành Đề án này, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương, hướng tới phục vụ năm nhóm tiện ích cốt lõi: (1) Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (2) Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; (3) Phục vụ công dân số; (4) Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; (5) Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

     Theo lộ trình của Đề án 06, các thông tin công dân sẽ dần được tích hợp trên thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử, cùng với ứng dụng khai báo y tế, di chuyển nội địa(VNEID) sẽ giúp người dân chỉ sử dụng duy nhất thẻ CCCD thay thế nhiều giấy tờ khác để thực hiện các giao dịch với các cơ quan Nhà nước, bảo đảm chính xác và thuận tiện. Ngoài ứng dụng nổi bật với thẻ CCCD gắn chip, từ ngày 25/2/2022, BộCông an thực hiện cấp thêm tài khoản định danh điện tử cho người dân thông qua hoạt động cấp, đổi, cấp lại CCCD. Khi đăng ký tài khoản định danh điện tử, công dân có thể tích hợp nhiều loại giấy tờ cá nhân như giấy phép lái xe, tài khoản ngân hàng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an sẽ tự động xác thực và tích hợp, với các tính năng bảo mật tuyệt đối trên điện thoại thông minh của công dân.

Cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân thông qua hoạt động cấp, đổi, cấp lại CCCD

    Với nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và việc triển khai cấp, quản lý CCCD gắn chíp cho công dân, khi người dân, doanh nghiệp sử dụng tài khoản định danh điện tử hay danh tính điện tử để thực hiện các dịch vụ công, hệ thống sẽ tự động điền thông tin của công dân vào các đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin bằng tay như trước đây. Chính vì vậy, sử dụng tài khoản định danh điện tử không chỉ rút ngắn thời gian mà còn giúp công dân tiết kiệm các chi phí kèm theo. Đặc biệt, không ai có thể mạo danh cá nhân, tổ chức trong thực hiện các giao dịch do thông tin được xác thực từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu gốc được Bộ Công an quản lý.

    Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mà Đề án 06 đặt ra, Công an tỉnh Hưng Yên đã tham mưu thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án số 06 cấp tỉnh. Với vai trò thường trực, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án 06 trong lực lượng cũng như trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã tham mưu UBND cùng cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch, đề ra giải pháp, lộ trình để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 06. Đến nay, 100% UBND cấp huyện, cấp xã đã thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án.

    Lực lượng Công an cơ sở đã và đang nỗ lực hết mình triển khai các giải pháp “làm sạch” dữ liệu dân cư theo hướng “đúng, đủ, sạch, sống” bền vững, lâu dài bởi đây là yêu cầu có ý nghĩa sống còn đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chú trọng gắn việc làm sạch dữ liệu dân cư với nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý địa bàn, đối tượng, phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; đồng thời tiếp tục thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip và hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện.

     Quá trình thực hiện, lực lượng Công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về những giá trị, lợi ích khi sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử và đăng ký tài khoản định danh điện tử. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân quy trình cũng như các giấy tờ cần mang theo khi đi đăng ký.

     Đề án số 06 tiếp tục là một nhiệm vụ vinh quang nhưng cũng hết sức nặng nề, chưa từng có tiền lệ. Song với quyết tâm chính trị cao nhất, tất cả vì lợi ích của đất nước, của người dân, lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên sẽ không ngừng nỗ lực, ra sức phấn đấu bảo đảm đúng tiến độ; đồng thời phối hợp tốt với các lực lượng có liên quan để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ đã tin tưởng giao phó, coi đây là “trách nhiệm và danh dự” của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Hưng Yên nói riêng để phục vụ Nhân dân, góp phần phát triển quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.

                                                                     Minh Phương

Tin liên quan