Thông tin Cải cách hành chính
Đăng ngày: 31/05/2022 - Lượt xem: 2304
HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN ĐĂNG NHẬP SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA ĐĂNG KÝ CẤP HỘ CHIẾU

Hướng dẫn công dân đăng ký tài khoản, đăng nhập sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia

I. HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

1. Điều kiện áp dụng
- Có căn cước công dân gắn chip điện tử
- Thuê bao đăng ký chính chủ bằng CCCD loại 12 số (nếu sử dụng số CMND 9 số để đăng kí phải liên hệ với nhà mạng để cập nhật thông tin);
2. Các bước tiến hành
Bước 1: Truy cập cổng dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn
Bước 2: Chọn “Đăng Ký”
Bước 3: Chọn phương thức đăng ký: Công dân
Chọn đăng kí bằng:  “Thuê bao di động”
Bước 4: Nhập số CCCD, nhập họ tên, nhập ngày sinh, nhập số điện thoại, email (nếu có), nhập mã xác thực -> chọn “Đăng ký”
Bước 5: Nhập mã OTP được gửi vào số điện thoại đăng ký
Bước 6: Nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu
Bước 7: Tạo tài khoản thành công

Video mô tả

II. HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN ĐĂNG NHẬP SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA ĐĂNG KÝ CẤP HỘ CHIẾU

1. Điều kiện đối với công dân đăng ký sử dụng dịch vụ cấp hộ chiếu trực tuyến:
- Đã có tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia;
- Có CCCD có gắn chip điện tử
- Có khả năng thanh toán trực tuyến (tự thanh toán hoặc nhờ người khác thanh toán hộ).
2. Các bước tiến hành:
Bước 1: Truy cập cổng dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an https://dichvucong.bocongan.gov.vn).
Bước 2: Chọn “Đăng nhập”
Bước 3: Chọn “Tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công quốc gia”
Bước 4: Nhập “Tên đăng nhâp”, “Mật khẩu”, “Mã xác thực” - > chọn “Đăng nhập”.
Bước 5: Nhập mã OTP được gửi về điện thoại -> Chọn Xác nhận
Bước 6: Đăng nhập thành công
Bước 7: Tìm kiếm dịch vụ cấp hộ chiếu: nhập từ khóa “hộ chiếu”.
Bước 8: Chọn cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước
Bước 9: Nộp hồ sơ: chọn “Nộp trực tuyến” (1)
- Tải ảnh chân dung, ảnh mặt trước CCCD, ảnh mặt sau CCCD
- Kiểm tra và nhập đầy đủ thông tin các trường có dấu (*)
- Chọn cơ quan tiếp nhận
- Chọn nơi nhận hộ chiếu: nhận trực tiếp hoặc nhận qua bưu chính (chọn nhận qua bưu chính điền đầy đủ địa chỉ nhận hộ chiếu)
- Tải các tài liệu đính kèm  trong thành phần hồ sơ theo quy định:
+ Chọn tệp tin và tải lên, có thể tải mẫu đơn ở mục “tải về”
+ Tải ảnh tài liệu dưới dạng jpeg.
Bước 10: Chọn đồng ý và tiếp tục
Bước 11: Kiểm tra đầy đủ thông tin, nhập mã xác nhận, tích chọn “tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên”. Sau đó chọn “Nộp hồ sơ”
Bước 12: Nộp hồ sơ thành công

 

 

Video mô tả

Đội Pháp chế và quản lý khoa học - Phòng Tham mưu

Tin liên quan