Thông tin Cải cách hành chính
Đăng ngày: 03/08/2022 - Lượt xem: 236
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

Công an tỉnh Hưng Yên hướng dẫn công dân đăng ký hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Công an tỉnh Hưng Yên trân trọng thông báo./.

Đội Pháp chế và Quản lý khoa học - Phòng Tham mưu

Tin liên quan