Thông tin chuyên đề
Đăng ngày: 21/01/2022 - Lượt xem: 654
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất…". Khắc ghi lời dạy của Bác, trong những năm qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" trong toàn lực lượng.

Phong trào đã tạo được sức lan tỏa lớn, trở thành động lực phấn đấu, cổ vũ cán bộ chiến sỹ ra sức lập nhiều thành tích, chiến công, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Hưng Yên mẫu mực, vì nhân dân phục vụ. Bám sát khẩu hiệu hành động "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; với phương châm 4 “Nâng”, 3 “Giảm”, 3 “Không”, 3 “Chủ động” (gồm nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản và cải cách hành chính; nâng cao kỷ lật, kỷ cương; nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Giảm cán bộ chiến sỹ vi phạm; giảm tội phạm; giảm tai nạn giao thông. Không để bị động, bất ngờ; không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự; không để xảy ra oan sai, bức cung, nhục hình. Chủ động tự học, tự rèn, tự đào tạo; chủ động phục vụ nhân dân; chủ động tham mưu, giải quyết tình hình từ cơ sở), dưới sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, năm 2021, phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" trong lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi và mang đến những chuyển biến tích cực trên các mặt công tác. Mỗi thành tích, mỗi chiến công của Công an Hưng Yên đều có dấu ấn đậm nét từ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc". Đồng chí Đại tá Phạm Văn Đôn – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã phát động, triển khai phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc" trên cơ sở phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục các mặt tồn tại, hạn chế trong năm 2020; đồng thời quán triệt, thực hiện nghiêm túc phương châm 4 “Nâng”, 3 “Giảm”, 3 “Không”, 3 “Chủ động”. Trong năm, phong trào đã được chia thành nhiều đợt với với từng khẩu hiệu hành động cụ th, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đề ra các nhóm giải pháp “đột phá” gắn với các đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của Ngành. Kết thúc mỗi đợt đều có sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm cũng như biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ công tác được giao. Qua đó, đã góp phần tạo động lực để mỗi cán bộ chiến sỹ phát huy năng lực, sở trường, ra sức thi đua, phấn đấu, xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ” trong lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên họp triển khai các nhiệm vụ công tác

Quá trình triển khai phong trào thi đua, Công an Hưng Yên đã gắn kết với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Kế hoạch “Xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ”. Trên cơ sở đó, cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đội công tác và mỗi cán bộ chiến sỹ; coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét thi đua đối với các tập thể, cá nhân trong tháng, trong năm.

Cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng  cho cán bộ chiến sỹ

Để phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng và thực sự phát huy được hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đặc biệt quan tâm, chú trọng làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, trọng tâm là đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác. Đội Điều lệnh của Công an tỉnh và Công an các đơn vị địa phương thường xuyên kiểm tra việc chấp hành Điều lệnh, quy trình công tác, kiểm tra đột xuất “khả năng sẵn sàng chiến đấu trong một số tình huống giả định về an ninh trật tự” của cán bộ chiến sỹ, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm.

Đội Điều lệnh Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra công tác chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân tại Công an các đơn vị, địa phương

Qua thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", Công an các đơn vị, địa phương đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra trên từng lĩnh vực công tác Công an. Cán bộ chiến sỹ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, học hỏi để nâng cao hiệu quả công tác và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Trong năm 2021, các đơn vị đã xây dựng, triển khai hơn 200 mô hình sáng tạo, hiệu quả, cách làm hay; bồi dưỡng, nhân rộng 13 gương “người tốt, việc tốt”; nhiều tập thể, cá nhân đã xuất sắc lập công trên các mặt công tác bằng sự tận tụy, nhiệt huyết, sáng tạo, không quản ngại khó khăn, gian khổ, tất cả vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân. Điển hình như mô hình chào mừng 75 năm thành lập lực lượng Tham mưu “Kho lưu trữ tài liệu hành chính trong CAND, phục vụ tra cứu kịp thời trên mạng nội bộ” và “Chuyên mục hỏi đáp trực tuyến về giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh” của phòng Tham mưu; mô hình “Xây dựng người chiến sỹ An ninh chính trị nội bộ mẫu mực, tích cực, năng động, sáng tạo trong công tác phòng ngừa, đấu trnh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet, vì nhân dân phục vụ” của Phòng An ninh chính trị nội bộ; mô hình “Niềm nở, nhiệt tình hết mình phục vụ” của Phòng Cảnh sát giao thông; mô hình “Trả lời tra cứu nhanh chóng, chính xác” của Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra; mô hình “Tổ tư vấn giải quyết quyết thủ tục hành chính qua điện thoại” của Công an huyện Tiên Lữ; mô hình “Tư vấn, giải đáp, hẹn lịch giải quyết thủ tục hành chính cấp Căn cước công dân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT qua điện thoại” của Công an huyện Kim Động...

Quán triệt tinh thần “An ninh chủ động”, lực lượng An ninh đã đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng ngừa xã hội; phòng ngừa nghiệp vụ, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị; tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương giải quyết triệt để những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, không để hình thành các "điểm nóng" về an ninh trật tự. Đặc biệt, đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ đình công, lãn công tại các doanh nghiệp; phát hiện, xử phạt 33 trường hợp đăng tải thông tin không đúng sự thật hoặc chưa được kiểm chứng lên Internet và mạng xã hội với số tiền gần 190 triệu đồng…

Đặc biệt, các đơn vị nghiệp vụ đã điều tra, khám phá nhiều vụ án thuộc thẩm quyền của Cơ quan an ninh điều tra và một số vụ án không thuộc thẩm quyền được Bộ Công an giao. Nổi bật là phòng An ninh điều tra đã xác lập, triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn, như: bắt giữ các đối tượng trong đường dây làm giả văn bằng, chứng chỉ quy mô lớn, thu giữ gần 6 tấn phôi giấy tờ tùy thân và các loại văn bằng, chứng chỉ, gần 4.000 con dấu cùng nhiều vật chứng có liên quan; triệt phá thành công chuyên án “Sản xuất hàng giả”, khởi tố 2 bị can, trong đó có 1 bị can là người Trung Quốc, thu giữ hàng nghìn lọ mực in giả... Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt xóa đường dây ghi số lô, đề, cá độ bóng đá quy mô lớn trên địa bàn thị xã Mỹ Hào với số tiền giao dịch khoảng 400 trăm triệu đồng mỗi ngày, thu giữ hơn 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng liên quan…

Lực lượng Công an chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội

Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, lực lượng Cảnh sát đã làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai có hiệu quả các mặt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; liên tiếp mở các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, đánh trúng, đánh mạnh vào các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; từng bước nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án. Quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; làm tốt công tác đăng ký, quản lý cư trú và cấp Căn cước công dân; công tác quản lý phạm nhân, bảo vệ an toàn các phiên tòa, các mục tiêu trọng điểm, các chuyến hàng đặc biệt, các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh như Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên; lễ khởi công Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên kéo dài và Dự án xây dựng đường bên nối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật hình sự, quản lý, tra cứu hồ sơ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính trên các lĩnh vực công tác...

Năm 2021, lực lượng Cảnh sát đã điều tra, khám phá 440 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, bắt giữ 652 đối tượng (đạt 83,01%), thu hồi tài sản khoảng 1,1 tỷ đồng; truy bắt, vận động 74 đối tượng truy nã; khám phá 379 vụ vi phạm về ma túy, bắt giữ 608 đối tượng, thu giữ  gần 142g heroin, hơn 3000g ma túy tổng hợp, 226 cây cần sa…; Phát hiện, bắt giữ 54 vụ, 70 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, chức vụ, tham nhũng, thu gần 700kg pháo, hơn 6000 bao thuốc lá ngoại…; triệt phá 91 vụ đánh bạc, bắt giữ 527 đối tượng, thu giữ hơn 5 tỷ đồng; xử lý 323 trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm, tiêu hủy gần 2,6 tấn sản phẩm động vật, 24,7 lít thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc xuất xứ… Điển hình là phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an huyện Văn Giang điều tra, khám phá nhanh chuyên án giết người, xảy ra vào tối 18/7 tại thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 2kg ma túy các loại, Ban chuyên án đã được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh “thưởng nóng” số tiền 80 triệu đồng…

Cùng với đó, các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố, thị xã đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", duy trì hiệu quả hoạt động của 72 Cụm liên kết, 809 mô hình, tổ tự quản về ANTT ở cơ sở, 161 ban hòa giải ở các xã, phường, thị trấn, 11 tuyến, đoạn đường kiểu mẫu về trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, với sự tham mưu tích cực của lực lượng Công an, mô hình camera an ninh đã được triển khai rộng khắp tại nhiều địa phương, góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, phát hiện tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Năm 2021, người dân đã tin tưởng, cung cấp cho lực lượng Công an gần 1.200 tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Ông Hà Tuấn Doanh – người dân xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên cho biết: “Tôi thấy lực lượng Công an các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, đặc biệt là từ khi các đồng chí Công an chính quy về công tác tại xã, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được đảm bảo, người dân chúng tôi cũng yên tâm hơn. Các đồng chí Công an rất nhiệt tình, trách nhiệm, thường xuyên đi tuần tra, có thái độ niềm nở, thân thiện khi tiếp xúc, giải quyết công việc cho nhân dân nên được bà con rất quý mến, tin tưởng.”

Lực lượng Công an tích cực tham mưu chính quyền các địa phương xây dựng và triển khai mô hình camera đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông

Lực lượng Công an đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, tích cực vận động nhân dân tích cực tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự

Góp sức làm nên thành công của phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 của Công an tỉnh phải kể đến lực lượng Công an xã, hơn 700 cán bộ chiến sỹ được điều động về cơ sở, các đồng chí đã chủ động khắc phục khó khăn, nhanh chóng bắt nhịp với công việc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám địa bàn, gần dân, sát dân; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở. Cán bộ chiến sỹ lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã gác lại niềm riêng, dốc sức, dốc lòng, ngày đêm căng mình cùng các lực lượng tăng cường, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu trong đợt cao điểm thực hiện chiến dịch cấp CCCD gắn chip điện tử cho người dân. Sự gần gũi, tận tụy, trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ đã để lại những ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân, tô thắm hình ảnh người chiến sỹ Công an “vì nhân dân phục vụ”. Tính đến ngày 14/12/2021, Công an tỉnh đã thu nhận 865.831 hồ sơ CCCD, xử lý hoàn chỉnh 860.398 hồ sơ, nhận 752.533 thẻ CCCD trả cho người dân.

Lực lượng Công an không quản ngại khó khăn, vất vả nỗ lực hoàn thành chiến dịch cấp Căn cước công dân gắn chip cho người dân

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh đã phát huy vai trò là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch. Hình ảnh những chiến sỹ "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", thần tốc xác minh, truy vết; tham gia các chốt kiểm soát phòng, chống dịch… đã có sức lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng trong cuộc chiến "chống dịch như chống giặc”. Lực lượng Công an toàn tỉnh đã khởi tố 02 vụ, 01 bị can, xử lý hành chính 3.293 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, xử phạt số tiền trên 7,3 tỷ đồng.

Cán bộ chiến sỹ tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Công an các đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, chung tay vì người nghèo. Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh phát huy vai trò xung kích, tổ chức nhiều hoạt động gắn kết đoàn viên, hội viên, giao lưu, kết nghĩa; tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng như tham mưu phát động xây dựng Quỹ “Viên gạch hồng tri ân” xây dựng Khu lưu niệm Anh hùng liệt sỹ CAND Bùi Thị Cúc; tổ chức các chương trình hiến máu tình nguyện, thành lập Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống”, nhận bảo trợ mẹ Việt Nam anh hùng, thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, người già, người tàn tật, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh tăng cường tổ chức các hoạt động thiện nguyện, chung sức cùng cộng đồng

Ghi nhận kết quả đạt được trong năm 2021, Công an tỉnh Hưng Yên vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, có 2.026 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2021 là động lực để cán bộ chiến sỹ Công an Hưng Yên vững tin bước vào năm 2022 với khí thế mới, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng văn minh, giàu đẹp  .

Phương Huyền - Công an tỉnh

Tin liên quan