Thông tin Cải cách hành chính
Đăng ngày: 20/05/2022 - Lượt xem: 610
Thông báo phân cấp công tác đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an quy định trình tự, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Từ ngày 21 tháng 5 năm 2022, Công an tỉnh Hưng Yên thực hiện phân cấp công tác đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, như sau:

         1. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương và cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc thường trú tại địa bàn thành phố Hưng Yên.

          2. Công an các huyện Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ, Khoái Châu, Kim Động, Ân Thi, Tiên Lữ, Phù cừ và Công an thị xã Mỹ Hào:

- Đăng ký, cấp biển số đối với xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc thường trú tại địa phương mình.

- Đăng ký, cấp biển số đối với các xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương và cơ quan tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài trên địa bàn (Trừ 42 xã, phường, thị trấn đủ điều kiện được phân cấp đăng ký xe tại mục 4).

          3. Công an thành phố Hưng Yên tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với các xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương và cơ quan tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài có trụ sở hoặc thường trú tại địa bàn thành phố Hưng Yên.

          4. Công an các xã, phường, thị trấn (Đủ điều kiện được phân cấp đăng ký xe theo quy định của Bộ Công an) tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với các xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa bàn và cơ quan tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài có trụ sở hoặc thường trú tại địa phương mình.

Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, có 42 xã, phường, thị trấn đủ điều kiện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), cụ thể như sau:

- Huyện Văn Giang có 07 xã, gồm: Xã Liên Nghĩa, Long Hưng, Mễ Sở, Nghĩa Trụ, Tân Tiến, Vĩnh Khúc và Xuân Quan.

- Huyện Văn Lâm có 06 xã, gồm: Xã Đại Đồng, Lạc Đạo, Minh Hải, Tân Quang, Trưng Trắc và Việt Hưng.

- Huyện Yên Mỹ có 06 xã, gồm: Xã Đồng Than, Liêu Xá, Thanh Long, Tân Lập, Trung Hòa và Yên Phú.

- Huyện Khoái Châu có 08 xã, gồm: Xã Bình Minh, Đông Kết, Đông Tảo, Hồng Tiến, Phùng Hưng, Tân Châu, Tân Dân và Tứ Dân.

- Thị xã Mỹ Hào có 07 xã, phường, gồm: Xã Cẩm Xá, Dương Quang, Hòa Phong. Phường: Dị Sử, Minh Đức, Nhân Hòa và Phan Đình Phùng.

- Huyện Kim Động có 03 xã, thị trấn, gồm: Xã Hiệp Cường, Toàn Thắng và thị trấn Lương Bằng.

- Huyện Tiên Lữ có 02 xã, gồm: Xã An Viên và Thủ Sỹ.

- Huyện Phù Cừ có 02 xã, gồm: Xã Đình Cao và Đoàn Đào.

- Huyện Ân Thi có xã Xuân Trúc.

Nội dung chi tiết:

1. Công an huyện Văn Giang

Công an các xã: Liên Nghĩa, Long Hưng, Mễ Sở, Nghĩa Trụ, Tân Tiến, Vĩnh Khúc, Xuân Quan tổ chức đăng ký cấp biển số đối với các xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn và cơ quan tổ chức, cá nhân nước ngoài, dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài trên địa bàn.

2. Công an huyện Văn Lâm

Công an các xã: Đại Đồng, Lạc Đạo, Minh Hải, Tân Quang, Trưng Trắc và Việt Hưng tổ chức đăng ký cấp biển số đối với các xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn và cơ quan tổ chức, cá nhân nước ngoài, dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài trên địa bàn.

3. Công an thị xã Mỹ Hào

Công an xã: Cẩm Xá, Dương Quang, Hòa Phong; Công an phường: Dị Sử, Minh Đức, Nhân Hòa và Phan Đình Phùng tổ chức đăng ký cấp biển số đối với các xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn và cơ quan tổ chức, cá nhân nước ngoài, dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài trên địa bàn.

4. Công an huyện Yên Mỹ

Công an các xã: Đồng Than, Liêu Xá, Thanh Long, Tân Lập, Trung Hòa và Yên Phú tổ chức đăng ký cấp biển số đối với các xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn và cơ quan tổ chức, cá nhân nước ngoài, dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài trên địa bàn.

5. Công an huyện Khoái Châu

Công an các xã: Bình Minh, Đông Kết, Đông Tảo, Hồng Tiến, Phùng Hưng, Tân Châu, Tân Dân và Tứ Dân tổ chức đăng ký cấp biển số đối với các xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn và cơ quan tổ chức, cá nhân nước ngoài, dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài trên địa bàn.

6. Công an huyện Kim Động

Công an các xã: Hiệp Cường, Toàn Thắng và Công an thị trấn Lương Bằng tổ chức đăng ký cấp biển số đối với các xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn và cơ quan tổ chức, cá nhân nước ngoài, dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài trên địa bàn.

7. Công an huyện Ân Thi

Công an xã Xuân Trúc tổ chức đăng ký cấp biển số đối với các xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn và cơ quan tổ chức, cá nhân nước ngoài, dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài trên địa bàn.

8. Công an huyện Tiên Lữ

Công an các xã: An Viên và Thủ Sỹ tổ chức đăng ký cấp biển số đối với các xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn và cơ quan tổ chức, cá nhân nước ngoài, dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài trên địa bàn.

9. Công an huyện Phù Cừ

Công an các xã: Đình Cao và Đoàn Đào tổ chức đăng ký cấp biển số đối với các xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn và cơ quan tổ chức, cá nhân nước ngoài, dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài trên địa bàn.

Công an tỉnh Hưng Yên trân trọng thông báo./.

Đội Pháp chế và quản lý khoa học - Phòng Tham mưu

Tin liên quan